Nyomtatható változat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

KAPCSOLATTARTÁS, ELÉRHETŐSÉGEK

Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-931618

Székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41. fszt. 6.

Adószám: 11721246-2-42

Tel: + 36 1 302 2544

 

Az Uniforma Kft. az alábbi címeken működtet ruhaszalonokat:

1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 4.,

1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 5.,

1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6.,

1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4.,

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 48. fsz. 1.

(a továbbiakban: ”Üzlet(ek)”).

 

1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban: „ÁSZF”) CÉLJA, HATÁLYA

 

1.1     Tárgyi hatály

Jelen ÁSZF tárgyi hatálya az Uniforma Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság által üzemeltetett Honlapokon elérhető szolgáltatásokra terjed ki, mely különösen, de nem kizárólagosan esküvői ruhák, alkalmi és báli ruhák, szalagavató ruhák, táncruhák és kiegészítők kereskedelmét és bérbeadását jelenti.

Jelen ÁSZF célja, hogy e pontban meghatározott szolgáltatással és bérléssel keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyeket a Felhasználó és/vagy Bérlő a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el a létrejött szerződéses jogviszony keretében.

 

1.2     Személyi hatály

A jelen Általános Szerződési Feltételek a www.boglarkaszalon.hu honlapot és a www.alkalmiruhaeskuvore.huwww.alkalmi-ruhák.huwww.alkalmiruhakolcsonzes.huwww.apacaruhakolcsonzes.huwww.bajorsortancruha.huwww.báliruha.huwww.barokkruha.huwww.boglarkaeskuvoimeteraru.huwww.boglárkaszalon.huwww.boglarkatextil.huwww.brautkleiderdiscount.atwww.brautkleideroutlet.atwww.charleston.huwww.charlestonruha.huwww.charlestonruhakolcsonzes.huwww.countryruha.huwww.csardasruha.huwww.csardasruhakolcsonzes.huwww.ekszerekeskuvore.huwww.eladoeskuvoiruha.huwww.eladomenyasszonyiruha.huwww.eskuvoiruhaanyag.huwww.eskuvoiruhacsipke.huwww.eskuvoiruhameteraru.huwww.eskuvoiruhatextil.huwww.flamencoruha.huwww.frakkberles.huwww.frakkfutár.huwww.frakk-kolcsonzes.huwww.frakkkölcsönzés.huwww.frakk-kölcsönzés.huwww.frakkszalagavatora.huwww.kankanruha.huwww.keringőruha.huwww.koszoruslany-ruha.huwww.latinruha.huwww.latintancruha.huwww.matrozruha.huwww.menyasszonyiruhaanyagok.huwww.menyasszonyiruhakolcsonzes.huwww.menyecskeruhakolcsonzes.huwww.mexikoiruha.huwww.olcsoalkalmiruha.huwww.oromanyaruha.huwww.oroszruha.huwww.örömanyaruha.huwww.palotasruha.huwww.palotasruhakolcsonzes.huwww.reneszanszruha.huwww.rockyruha.huwww.skotruha.huwww.szalagavatofrakk.huwww.szalagavatokszepe.huwww.szalagavatóruha.huwww.szalagavató-ruha.huwww.szalagavatoruhakolcsonzes.huwww.szervezzesnyerj.huwww.szerzetesruha.huwww.szmokingberles.huwww.szmokingkolcsonzes.huwww.tancruha.huwww.tancruha-kolcsonzes.huwww.weddingdressoutlet.huwww.weddingoutlet.hu és a  www.weddingtonbridal.com társhonlapokat (a továbbiakban együttesen: ”Honlapok”) olvasó, megtekintő, látogató felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Uniforma Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 41., földszint 6., cégjegyzékszám: 01-09-931618, adószám: 11721246-2-42, e-mail: info@boglarkaszalon.hu, telefon: +36 1 3022 544, +36 70 775 2070, a továbbiakban: ”Uniforma Kft.”) esküvői ruha-, keringőruha-, táncruha-, alkalmi ruha-, csoportos táncruha és kellékekről szóló bérleti szerződés vagy más hasonló bérleti vagy egyéb, így különösen használt ruha adásvételi szerződés vagy új ruha adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződések”) alapján az Uniforma Kft.-vel szerződéses jogviszonyban lévő bérlők, ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

 Jelen ÁSZF a hatálya alá tartozó valamennyi megkötött szerződésre irányadó. A hatályos ÁSZF a Fő honlapon (www.boglarkaszalon.hu) folyamatosan elérhető. Az Uniforma Kft. jogosult, de nem köteles az ÁSZF-et a Fő honlapon kívüli többi honlapon közzétenni. Az Uniforma Kft. fenntartja az ÁSZFegyoldalú módosításának jogát. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a mindenkori hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 1.3     Időbeli hatály

A jelen ÁSZF hatálybalépésének napja a www.boglarkaszalon.hu honlapon (a továbbiakban: ”Fő honlap”) történő közzététel, azaz 2018. 04. 03. napja. Az ÁSZF módosítása az Uniforma Kft. által üzemeltetett Fő honlapon való közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Bérlőre vonatkoznak. A Bérlő/Felhasználó a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy az Uniforma Kft. a mindenkor hatályos ÁSZF-et rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát áttanulmányozta és ismeri, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. A Bérlő a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára, az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül azon rendelkezések vonatkozásában, melyek jellegüknél fogva alkalmazhatóak.

 

2. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

2.1 A Felhasználók és Bérlők a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy az 1.2 pontban meghatározott weboldalak az Uniforma Kft. által üzemeltetett és karbantartott honlapok. Az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak. Az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget továbbá a weboldalra való csatlakozásból eredő károkért. 

 

2.2 Szerzői jogok

A Felhasználó és a Bérlő a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Honlapokon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) az Uniforma Kft. tulajdonában álló, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint szerzői jog által védett elemek.

 

2.2.1 A Felhasználó és a Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/BoglarkaSzalon/ oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal”). A Felhasználó és a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő „Táncruháink”, „Borítóképek”, „Eladó ÚJ ruháink”, „Profilképek”, „Eladó HASZNÁLT ruháink”, „Alkalmi ruháink 2017”, „Szalagavató/Esküvői ruha kollekciónk 2017(BASIC)”, „Prémium kollekciónk”, „Gyerek és koszorúslány ruháink”, „Kiegészítők” és „Vőlegényeknek: szmokingok és frakkok”, „Mobilos feltöltések” és „Borítóképek” című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálybalépését követően a Facebook oldalra az Uniforma Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Facebook képek”) felhasználására a Facebook felhasználási feltételei irányadóak. A Felhasználó és a Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

 

2.2.2 Kötbér

A Felhasználó és a Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak az Uniforma Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja (Uniforma Kft.) nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, átdolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapokon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a képeken található vízjelet eltávolítani, a Honlap(ok) működését zavarni, a Honlap(ok) tartalmát módosítani, a képeken található ruhákat, illetve azok szabásvonalát másolni, átdolgozni, vagy egyéb módon felhasználni (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és a Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén kötbért köteles fizetni. A Felhasználó, valamint a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a kötbér összegét az Uniforma Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül kifizeti az Uniforma Kft. UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000086-07110007 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlap(ok)ról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Felhasználó, valamint a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az előző mondatban foglalt kötelezettségének az előző mondatban foglalt határidőben nem tesz eleget, minden késedelemmel érintett naptári nap után 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű késedelmi kötbért köteles az Uniforma Kft.-nek kifizetni. A Kötbér mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és a Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt kötbér címén meghatározott összegek a Jogsértés súlyával arányban álló, jogsértésből eredő szankciók, melyek értékarányosnak tekintendőek. A Felhasználó, valamint a Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a kötbér jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben egyéb jogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indíthat a jogsértővel szemben, mely eljárások költsége a kötelezettet terheli jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Uniforma Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás). A kötbér megfizetése nem mentesíti a jogsértőt a szerződés rendelkezéseinek megszegéséből eredő, vagy egyéb módon az Uniforma Kft. részére okozott károk megtérítése alól, melyért helytállási kötelezettséggel tartozik.

 

 3. A BÉRLETRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, az Uniforma Kft. mint Bérbeadó, és a szolgáltatást igénybe vevő bérlő, mint Bérlő (a továbbiakban: ”Bérlő”) által kötött szerződésre, így különösen szalagavató ruha bérleti szerződésre, táncruha bérleti szerződésre, csoportos táncruha bérleti szerződésre, alkalmi ruha bérleti szerződésre, basic esküvői ruha bérleti szerződésre, keringőruha bérleti szerződésre, prémium esküvői ruha bérleti szerződésre, új termék adásvételi szerződésre, használt termék adásvételi szerződésre, kellékekről szóló bérleti szerződésre, és minden egyéb bérleti vagy más szerződésre (a továbbiakban együttesen: ”Szerződés(ek)”) vonatkoznak.

 

 3.1 A Szerződés létrejötte

A szerződés az Uniforma Kft. és a Bérlő között kizárólag írásban, az előzetesen egyeztetett megtekintés során vagy azt követően, a bérleti szerződés aláírásával jön létre, a Bérlő vagy meghatalmazottja személyazonosságát igazoló személyi iratok bemutatásával.

 

3.2 Bérlő személye

A Bérlő valamennyi korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképes természetes személy, vagy a honossági joga szerint bejegyzett és létrejött jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, avagy jogi személy. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést önállóan legalább a 14. életévét betöltött Bérlő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”). A fentiek tekintetében a Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Bérlő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet, továbbá arra harmadik, jelen szerződés rendelkezései szerint szerződéskötési képességgel rendelkező személyt meghatalmazhat. A 14. életévét be nem töltött Bérlő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. Az Uniforma Kft. a meghatalmazás érvényességét vagy fennállását nem jogosult vizsgálni, így a meghatalmazás túllépéséből, valamint az esetleges álképviseletből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

 

3.3 Foglaló

A Bérlő a Bérelt termékre vonatkozó foglaló (a továbbiakban: ”Foglaló”) összegét a Szerződő felek általi aláírásának napján készpénzben fizeti meg az Uniforma Kft.-nek. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló összegét az Uniforma Kft. a bérleti díj egyharmadának megfelelő összegben, egyoldalúan jogosult meghatározni, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Foglaló megfizetése nélkül a szerződéskötés nem lehetséges. Bérlő jelen ÁSZF aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Foglaló jogi természetével tisztában van, így tudomással bír arról, hogy amennyiben a Foglalót átadó fél miatt hiúsul meg a szerződés, úgy a Foglalót elveszíti, ám amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg a Szerződés, úgy a fizetett Foglaló kétszeresét köteles visszafizetni a Bérlő részére. Amennyiben a Szerződés egyik félnek sem felróható okból hiúsul meg, úgy csak a fizetett foglaló összege kerül visszafizetésre a Bérlő részére. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, bankkártyával sem a Foglalót, sem a Bérleti díjat nem lehet kifizetni.

 

3.4 Bérleti díj

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket kizárólag a teljes Bérleti díj megfizetését követően viheti el, veheti birokba. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy részletfizetésre sem a Foglaló, sem a teljes Bérleti díj, sem a teljes Bérleti díj és a Foglaló különbözete (a továbbiakban: ”Hátralék”) vonatkozásában nincs lehetőség.

A szalagavató ruha bérleti díja egységesen bruttó 32.000,- Ft, azaz harminckettőezer forint a nappali tagozatos általános vagy középiskolai diákigazolvánnyal rendelkező szalagavatós diákok részére.

 

3.5 A bérelt termékek

A Szerződések tárgyát/ait a Táncruha/ák, az Alkalmi és báli ruha/ák, a Basic esküvői ruha/ák, a Keringőruha/ák, Prémium esküvői ruha/ák, a Szalagavató ruha/ák, valamint Kiegészítő/k, Kellék/ek (így különösen, de nem kizárólagosan cipők, ékszer(ek), kesztyűk) képezik (a továbbiakban együttesen: ”Bérelt termék(ek) / Termék(ek)”).A Bérlő elfogadja, hogy Bérelt terméket bérleti díj (a továbbiakban: ”Bérleti díj”) ellenében bérelhet. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésben – különösen a ruhák esetében – csupán a Bérelt termék(ek) fantázianevét rögzítik.

 

3.6 Bérelhető ruha típusok

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a basic esküvői ruha az a ruha, ami a Fő honlapon Basic esküvői ruha (a továbbiakban: ”Basic esküvői ruha”) kategóriában szerepel.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a prémium esküvői ruha az a magas minőségű, egyedi, exkluzív esküvői ruha, amelyet az Uniforma Kft. Weddington Bridal márkajelzéssel (www.weddingtonbridal.com) kizárólagos engedéllyel forgalmaz, és a Fő honlapon Prémium esküvői ruha (a továbbiakban: ”Prémium esküvői ruha”) kategóriában szerepel.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy esküvői ruha esetén a bérleti szerződés aláírását követő 14, azaz tizennégy munkanapon belül a ténylegesen használni kívánt esküvői cipőt beszerzi, és telefonon időpontot egyeztet az Uniforma Kft. munkatársával egy másik, ún. cipős ruhapróbára. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségének nem, vagy nem időben tesz eleget, az a Bérlő olyan szerződésszegésének minősül, amelynek következtében a szerződésben foglalt jogügylet meghiúsul, és az Uniforma Kft. a jelen ÁSZF 3.3 pontjában foglalt Foglaló összegét jogosult megtartani. A szerződés meghiúsulására való tekintettel Uniforma Kft. meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult a foglaló összegét meghaladóan jelen ÁSZF rendelkezései szerint. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Felek együttesen rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a cipős ruhapróbára kizárólag hétköznaponként 10:00 és 12:00 között, egész órai kezdésre szóló időpontban kerülhet sor az Uniforma Kft. üzlethelyiségében.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az alkalmi és báli ruha (a továbbiakban: ”Alkalmi és báli ruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon az Alkalmi és báli ruha kategóriában szerepel. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Alkalmi és báli ruhára semmilyen kedvezmény (pl. nappali tagozatos diákigazolvány, akció, stb.) nem vonatkozik.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy szalagavató ruha (a továbbiakban: ”Szalagavató ruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon a Szalagavató ruha kategóriában szerepel, és amely kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. az érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolványt kizárólag abban az esetben fogadja el, ha az a Bérlő nevére szól. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha diákigazolvány alapján kedvezményt kíván érvényesíttetni, az Uniforma Kft. jogosult a diákigazolványt, illetve annak érvényességét megvizsgálni. Diákigazolvánnyal egy tekintet alá esik a diákigazolvány kiállítására vonatkozó megrendelő lap vagy ideiglenes diákigazolvány, vagy iskolalátogatási igazolás.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a táncruha (a továbbiakban: ”Táncruha”) az a ruha, ami a Fő honlapon a Táncruha kategóriában szerepel.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a keringőruha (a továbbiakban: ”Keringőruha”) az a Táncruha, ami kizárólag érvényes nappali tagozatos, általános vagy középiskolai diákigazolvány birtokában bérelhető.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kiegészítő termék (a továbbiakban: ”Kiegészítő termék”) az a termék, amely kizárólag Basic esküvői ruhával, Szalagavató ruhával, Alkalmi és báli ruhával vagy Táncruhával együtt bérelhető.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy eladó ruha (a továbbiakban: ”Eladó ruha”) az a termék, ami a Fő honlapon az Eladó ruhák kategóriában szerepel.

 

3.7 Bérelt ruha megtekintése

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötésekor köteles meggyőződni arról, hogy az általa kiválasztott és felpróbált ruha fantázianeve (a ruha belsejében hátulra bevarrt címke alapján) megegyezik a Szerződésben rögzített ruha fantázianevével. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Uniforma Kft. a Szerződésben rögzített fantázianevű ruhát köteles a Bérlőnek – a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint – biztosítani. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott fantázianevű Bérelt termék minőségében, anyagában, díszítésében, színében megegyezik a Fő honlapon az adott fantázianevű Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, azzal a kitétellel, hogy a Bérlő tiszta és szép állapotú, rendeltetésszerű használatra alkalmas, ám használt Terméket kap. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. a Terméket más Bérlőnek korábban már bérbe adhatta, melyre tekintettel a Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Terméken a Bérlő általi korábbi megtekintés állapotához és/vagy a Termék a Honlapon lévő fényképen ábrázolt állapotához képest a Termék rendeltetésszerű használatból eredő, de a Termék használatát, megjelenését érdemben nem befolyásoló változások lehetnek. Az Uniforma Kft. a Terméket jó állapotban, szakszerű és alapos mosás, illetve tisztítás után adja át a Bérlőnek.

 

3.8 Előzetes bejelentkezés

A Bérlő tudomásul veszi, hogy mind Basic esküvői ruhát, mind Alkalmi és báli ruhát, mind Táncruhát, mind Szmokingot, mind Prémium esküvői ruhát, továbbá Eladó ruhát csak előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni. Basic esküvői ruha, Alkalmi és báli ruha, Eladó ruha, Szmoking és Prémium esküvői ruha esetében az előzetesen bejelentkezés kizárólag a www.boglarkaszalon.hu/Idopontfoglalas linken történhet. Táncruha esetében az előzetes bejelentkezés telefonon is történhet. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. előzetes bejelentkezés nélkül nem köteles az Ügyfelet fogadni, és számára lehetőséget biztosítani az adott Termék megtekintésére. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha az előzetes bejelentkezés során a Basic esküvői ruha és/vagy Alkalmi és báli ruhát és/vagy Szmokingot és/vagy Eladó ruha kategóriát választotta, akkor kizárólag Basic esküvői ruhát vagy Alkalmi és báli ruhát vagy Szmokingot vagy eladásra szánt Terméket és/vagy Kiegészítő termékeket jogosult megtekinteni, más Terméket nem. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha az előzetes bejelentkezés során a Prémium esküvői ruha kategóriát választotta, más Terméket a Prémium esküvői ruha megtekintésével egyidejűleg nem jogosult megtekintetni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. a Bérlőt kizárólag az általa választott kategória vonatkozásában, kizárólag az adott időpontban köteles kiszolgálni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy mind Basic esküvői ruha, mind Alkalmi és báli ruha, mind Szalagavató ruha, mind Táncruha, továbbá Eladó ruha esetén a megtekintésre fordítható idő legfeljebb kategóriánként 1, azaz egy óra. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Prémium esküvői ruha esetében a megtekintésre fordítható idő legfeljebb 1,5, azaz másfél óra. A Bérlő elfogadja, hogy Prémium esküvői ruha esetében a megtekintésre kizárólag a 1067 Budapest, Teréz körút 33., földszint 4. szám alatti üzletben (a továbbiakban: ”Prémium üzlet”) kerül sor. 

 

3.9 Változtatás kérése

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest bármilyen változást kér, azt a Felek a Szerződésben rögzítik. Amennyiben a Bérlő által kért változtatás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, avagy a Bérlő által kért változtatás károsítaná a Bérelni kívánt ruhát, úgy a Bérbeadó egyoldalúan jogosult megtagadni a Bérlő által kért módosítás teljesítését. Amennyiben a Bérlő a célszerűtlen, szakszerűtlen utasítását változatlan formában továbbra is fenntartja, úgy a Bérlő egyoldalú döntése alapján, a foglaló jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett jogosult a bérleti szerződéstől elállni. A szerződés meghiúsulására való tekintettel az Uniforma Kft. meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult a foglaló összegét meghaladóan. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Felek együttesen rögzítik, hogy a kötbér összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Termékek, így különösen a ruhák különbözőképpen állnak a különböző testalkatú, ruhaméretű személyeken, és ennek megfelelően a fényképen látható Termékhez képest a Termék átalakításra szorulhat. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés (tehát mind egyedi, mind csoportos szerződés esetén, utóbbinál a Kapcsolattartónak adott meghatalmazás és a szerződés Kapcsolattartó általi) aláírásával egy időben a Bérbeadó a Szerződésben rögzíti a Bérlő, illetve csoportos szerződés esetén a meghatalmazó mellbőség és derékbőség adatait. Az Uniforma Kft. által használt női és férfi konfekció táblázat megtalálható a www.boglarkaszalon.hu/Dokumentumaink Fő honlapon. Ha a Bérbeadó a ruhaigazítás napján 1, azaz egy konfekció méretnél jelentősebb változást dokumentál a Szerződésben rögzített paraméterekhez képest, az Uniforma Kft. jogosult a ruhaigazításért külön díjazást kérni. A bérleti szerződésben rögzített méretadatok alapján az Uniforma Kft. a Bérlő részére az általa megrendelt ruhával azonos típusú és kialakítású, az Uniforma Kft. által megállapított helyes konfekcióméret szerinti ruhát jogosult kiadni, melyet a felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el. Az Uniforma Kft. általi szerződésszerű teljesítésének Bérlő általi jogosulatlan visszautasítása esetén a Bérlő által megfizetett foglalót az Uniforma Kft. megtartani jogosult. A szerződés meghiúsulására való tekintettel Uniforma Kft. meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult a foglaló összegét meghaladóan. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Felek együttesen rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak.

 

3.9.1 Ruha egyedi tulajdonságai

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a ruhában megjelölt méret a ruha tényleges méretétől eltérhet, mely vonatkozásában az Uniforma Kft. nyilvántartása irányadó, így ezen ruha a Bérlő részére történő átadására való felajánlása szerződésszerű teljesítésnek tekintendő. A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy az adott ruha (mind Keringőruha, Szalagavató ruha és Táncruha kategóriában) kizárólag az Uniforma Kft. által meghatározott sarokméretű cipővel viselhető, mivel az akárcsak néhány cm-rel alacsonyabb vagy magasabb sarkú cipő esetén a ruha más esztétikai látványt nyújt. Erre tekintettel a Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy vagy az Uniforma Kft. által az adott ruhához biztosított cipőt használja a ruhapróbán és a rendezvényen, vagy – ha saját cipőt kíván használni – az adott ruhához az Uniforma Kft. által meghatározott sarokméretű cipőt viseli mind a ruhapróbán, mind a rendezvényen. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem köteles a ruhát a Szerződésben rögzített cipőhöz és/vagy sarokmagassághoz képest eltérő sarokméretű cipőhöz igazítani. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban, a cipősarok vonatkozásában vállalt kötelezettségét megszegi, az Uniforma Kft. kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül jogosult megtagadni a ruha kiadását a Bérlőnek. Az Uniforma Kft. a Bérlő szerződésszegése miatt a szerződéstől egyoldalúan jogosult elállni, és a Bérlő által megfizetett foglalót az Uniforma Kft. megtartani jogosult. A szerződés meghiúsulására való tekintettel Uniforma Kft. meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult a foglaló összegét meghaladóan. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj nettó összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Felek együttesen rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak.

 

3.10 Bérelt termék lefoglalása

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket a Szerződés aláírásával és a Foglaló megfizetésével egyidejűleg, illetve ha ezen feltételek teljesítése nem egy időben történik, úgy valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén foglalja le érvényesen.

 

3.11 Változás bejelentés

A Felek megállapodnak, hogy ha a Bérlő a Bérleti szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a bérleti jogviszony alatt, azt a Bérlő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles jelezni a Bérbeadó felé személyesen vagy e-mailben „Változásbejelentés” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével. A Bérlő elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő kárért vagy hátrányért.

 

3.12 A szerződés megszűnése felmondással

A Bérlő a Szerződést a jelen pontban foglaltak szerint jogosult egyoldalú jognyilatkozatával felmondani.

A Szerződés Bérlő általi felmondására személyesen, a „Bérleti szerződés felmondása” elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével, illetve elektronikus úton a szerződéskötés napján a Bérlő által megadott e-mail címre megküldött elérési linken keresztül elérhető egyedi online felületen (a továbbiakban: ”Egyedi online felület”) a Szerződés megkötésekor e-mailben kapott személyes kód felhasználásával kerülhet sor. Az Egyedi online felületen történő felmondásról a Bérlő visszaigazoló e-mailt kap az Uniforma Kft.-től. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a hiányosan vagy hibásan kitöltött formanyomtatványt az Uniforma Kft. nem fogadja el.

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben a felmondásra a Szerződés Felek általi aláírását követő 30, azaz harminc naptári napon belül kerül sor, a Bérlő az általa fizetett Foglaló összegét elveszíti, ha pedig 30, azaz harminc naptári napon túl kerül sor, az Uniforma Kft. a szerződés meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult a foglaló összegét meghaladóan. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj nettó összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft. 2.2.2 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni, vagy az adott Üzletben, készpénzben megfizetni. A Felek együttesen rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban található rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Szerződést nem mondja fel és/vagy a Bérelt terméket határidőben nem veszi át. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezi különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj) szintén a Bérlőt terhelik. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések akkor is irányadóak, ha a Szerződés felmondására nem a bérlő érdekkörében felmerülő okból kerül sor (pl. családban történő haláleset, baleset, betegség, rendezvény meghiúsulása, stb.) miatt kerül sor. Felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló – egyik félnek sem felróható – körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára (természeti katasztrófák; villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.; tűz, robbanás, járvány; radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó; felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények; zendülés, rendzavarás, zavargások ) A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. A Bérlő kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, a Foglaló kétszeresének visszafizetése mellett, kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti jogviszonyt.

 

3.13 Óvadék

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Uniforma Kft. bizonyos Bérelt termékek esetén óvadékot (= kaució, a továbbiakban: ”Óvadék”) kérhet. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Óvadék összegét az Uniforma Kft. egyoldalúan a bérlet tárgyát képező termék értékének figyelembevételével jogosult meghatározni. Ha a Bérlő a Bérelt terméket a Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hiánytalanul, sérüléstől és károsodástól mentesen, határidőben visszaviszi az Üzletbe, az Uniforma Kft. az Óvadék összegét a Bérlő részére készpénzben visszafizeti. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Bérelt termékben kár keletkezett (lásd 3.17 pont), az Uniforma Kft. jogosult a kár összegét az Óvadék összegéből levonni, a különbözetet a Bérlő részére készpénzben kifizetni. A Bérlő jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a kár összegének meghatározásakor elfogadja az Uniforma Kft. által megjelölt kár összegét. A Bérlő ugyanakkor tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a kár összege meghaladja az Óvadék összegét, köteles a különbözetet az Uniforma Kft.-nek megfizetni. Az óvadék összege után az Uniforma Kft. kamatot, vagy egyéb díjat nem fizet Bérlő részére. Amennyiben Bérlő az Uniforma Kft. által meghatározott kár összegét vitatja, úgy jogosult igazságügyi ingószakértővel felbecsültetni a kár összegét, melynek eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a szakértő által meghatározott kár nettó összege 15%-al kevesebb, mint az Uniforma Kft. által meghatározott kár összege, úgy a szakértői eljárás költségét az Uniforma Kft. viseli, ezen feltétel hiányában a szakértő költségét a Bérlő köteles viselni.

 

3.14 Ruhaigazítás menete

A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a ruhaigazítás időpontjának kiválasztására kizárólag az Egyedi online felületen keresztül van lehetőség. Az Egyedi online felület használatához szükséges jelszót az Uniforma Kft. a Bérlő által a Szerződésben megadott e-mail címre küldi meg. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben megadott e-mail cím érvényességéért és működéséért az Uniforma Kft.-t felelősség nem terheli. A jelszó megküldéséről az Uniforma Kft. kézbesítési jelentést kap, mely a jelszó Bérlőnek való megküldésének igazolásául szolgál. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. a szerződésszerű teljesítés érdekében a Szerződésben meghatározza azt az időintervallumot, amelyen belül az Egyedi Online Felület segítségével a bérelt ruha méretre igazítására konkrét időpont foglalható. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék, így különösen Bérelt ruha esetén a Bérbeadó az Egyedi online felületen a méretre igazítás tárgyában beérkező kérések sorrendjét és számát figyelembe véve tud egy vagy több időpontot felajánlani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérbeadó telítettség esetben csak egyetlen ilyen időpontot tud felajánlani. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a méretre igazításra a rendelkezésre álló időpontok közül csak egyetlen időpont foglalható, a már lefoglalt időpontot nem lehet módosítani. Ha a Bérlő a Szerződésben meghatározott időpontig nem foglal időpontot, a Bérbeadó egy általa kiválasztott időpontot küld a Bérlőnek. A Bérlőnek 3, azaz három napon keresztül van lehetősége időpontot foglalnia a ruhaigazításra az Egyedi online felületen. A ruhaigazítás az esemény tárgyhetében esedékes. A Bérlő az Egyedi online felületen az Uniforma Kft. által biztosított nap(ok) közül nyitva tartási időben, egész órai kezdéssel foglalhat előzetesen időpontot. Szalagavató ruha esetén a Bérlő az Egyedi online felületen az Uniforma Kft. által biztosított nap(ok) közül nyitva tartási időben, délelőtti (10-13 óráig) és délutáni (14-17 óráig) kezdéssel foglalhat előzetesen időpontot, mely lefoglalt időszakon belül érkezési sorrendben történik a ruhaigazítás. A ruhaigazítás – tájékoztató jelleggel – 1, azaz egy órát vesz igénybe.

 

3.15 Bérelt termék átadás-átvétele

Az Uniforma Kft. a Bérelt terméket a Bérlőnek legkésőbb a rendezvény Szerződésben meghatározott időpontja előtti napján köteles átadni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket – kivétel Táncruha – csak személyesen az Egyedi online felületen általa előre lefoglalt időpontban veheti át az Uniforma Kft. meghatározott Üzletében, Prémium esküvői ruha esetében a Szerződésben meghatározott helyen. Az Uniforma Kft. a Bérelt terméket harmadik személynek – beleértve a Bérlő családtagjait is – nem adja ki. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt termék átadás-átvételét, illetve a Bérelt termék állapotát, esetleges hibáit a Bérelt termék Bérlőnek történő átadásakor készült átadás-átvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: ”Átadás-átvételi jegyzőkönyv”) rögzítik. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket rendeltetésszerűen köteles használni, köteles a Bérelt terméket a károsodástól megóvni. Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa birtokba vett ruha már korábban más személy részére kiadásra kerülhetett, így az Uniforma Kft. a bérelt ruha tartozékainak és alkotórészeinek a rendeltetésszerű használat során való természetes elhasználódásából fakadó meghibásodásáért, valamint az ebből esetlegesen fakadó kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméket nem jogosult harmadik személy birtokába adni, harmadik személyre átruházni, eladni, elajándékozni, albérletbe vagy zálogba adni, nem jogosult továbbá azzal bármilyen jogcímen rendelkezni, kézizálogot létesíteni vagy más módon megterhelni.

 

3.16 Bérelt termék visszavétele

A Bérlő tudomásul veszi, hogy pénteki rendezvény esetében másnap, szombaton 10:00-től 12:00-ig, szombati rendezvény esetében az azt követő hétfőn 10:00-től 12:00-ig, szalagavató ruhára vonatkozó Bérleti szerződés esetén, ha a rendezvény november és december hónapokban szombati napra esik, vasárnap 9:00-től 14:00-ig, egyéb napon tartott rendezvény esetén a rendezvényt követő napon 10:00-től 12:00-ig köteles visszavinni a Bérelt terméket abba az Üzletbe, amelyikben az adott Bérelt terméket átvette. A Felek rögzítik, hogy a Bérelt terméket bárki visszaviheti az adott Üzletbe. A Bérlő tudomásul veszi, hogy Prémium esküvői ruhára a jelen pontban foglaltak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a Bérlő a Prémium esküvői ruhát a Szerződésben meghatározott helyre köteles visszavinni. A Felek rögzítik, hogy az Uniforma Kft. nem köteles a Bérelt terméket visszavivő személy és a Bérlő közti jogviszonyt tisztázni, a Bérelt terméket visszavivő személy minden jognyilatkozatát a Bérlő jognyilatkozatával azonosnak, meghatalmazottjának tekinti ezen esetben, így az álképviseletből fakadó károkért és következményekért az Uniforma Kft.-t felelősség nem terheli. A Bérlő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező késedelmes visszavitel esetén naptári naponként és Bérelt termékenként 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összegű késedelmi használati díjat köteles fizetni az Uniforma Kft.-nek, melynek összegét a felek értékarányosnak fogadják el.

 

3.17 Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv, bérlő kárfelelőssége

A Bérlő a Bérelt terméket az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben meghatározott állapotban köteles visszavinni az Uniforma Kft.-nek. Minden, a Bérelt termék Bérlő általi átvételekor az Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített állapothoz képest tapasztalható és a Bérelt termék adott Üzletbe történő visszavételéig, illetve az Uniforma Kft. általi átvételéig bármilyen oknál fogva keletkezett állapotromlás, így különösen, de nem kizárólagosan szakadás, szövetroncsolódás, égési folt, egyéb folt, gyertya vagy bármilyen hiány (beleértve a Bérelt termék elvesztését is) kárnak (a továbbiakban együttesen: ”Kár”) minősül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy köteles minden, a Bérelt terméken vagy a Bérelt termékben okozott, vagy bármilyen oknál fogva keletkezett Kárt megtéríteni. Az esetleges Károk irányadó díjtételeit a kárjegyzék (a továbbiakban: ”Kárjegyzék”) tartalmazza. A Kárjegyzék az Uniforma Kft. valamennyi Üzletében jól látható helyen kifüggesztve is megtalálható, illetve a https://www.boglarkaszalon.hu/Dokumentumaink weboldalon is megtekinthető. A Bérlő a Szerződés aláírásával a Kárjegyzékben foglalt összegeket kifejezetten elfogadja. A Felek rögzítik, hogy igény szerint a Bérelt termék visszavételéről visszavételezési elismervényt (a továbbiakban: ”Visszavételezési elismervény”) készítenek. Amennyiben Kár keletkezik, azt a károkozást dokumentáló jegyzőkönyvben (továbbiakban: ”Károkozást dokumentáló jegyzőkönyv”) rögzítik, melyben – többek között – rögzítik a Bérelt termék visszavitelkori állapotát, a Kár nagyságát, jellegét és a Kár Kárjegyzék szerinti összegét. A Kárjegyzékben egyedileg nem feltüntetett díjtételeket az Uniforma Kft. egyoldalúan jogosult meghatározni a Kár tényleges összegének alapulvételével. Amennyiben a Bérlő az Uniforma Kft. által meghatározott Kár összegét vitatja, úgy jogosult igazságügyi ingószakértővel felbecsültetni a Kár összegét, melynek eredményét a Felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Amennyiben a szakértő által meghatározott Kár nettó összege 15%-al kevesebb, mint az Uniforma Kft. által meghatározott Kár összege, úgy a szakértői eljárás költségét az Uniforma Kft. viseli, ezen feltétel hiányában a szakértő költségét a Bérlő köteles viselni. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Bérelt terméken semmilyen változtatást, kiigazítást, javítást, vagy átalakítást nem végezhet, azokat nem moshatja ki, nem tisztíthatja, vagy tisztíttathatja. Minden ilyen változtatás, kiigazítás, javítás a jelen pontban meghatározott Kárnak minősül, melyet a Bérlő köteles megtéríteni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kár mértéke megegyezik a jelen ÁSZF részét képező Kárjegyzékben szereplő összeggel/összegekkel. A Bérlő köteles a Kár összegét 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft.-nek az adott Üzletben, készpénzben megfizetni, vagy az Uniforma Kft. 2.2.2 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben kártérítési kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft.-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást kezdeményezhet, melynek költségei szintén a Bérlőt terhelik.

A Felek külön írásbeli megállapodása alapján az Uniforma Kft. a Bérelt termékre biztosítási szolgáltatás (a továbbiakban: "Biztosítási szolgáltatás") nyújtását vállalhatja. A Biztosítási szolgáltatás keretében a Bérlő biztosítási díj (a továbbiakban: "Biztosítási díj") megfizetésére, az Uniforma Kft. pedig a Bérelt termékben esetlegesen legfeljebb 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegben keletkező kár(ok) viselésére köteles, a jelen pontban foglalt feltételek szerint. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Uniforma Kft. csak azután nyújtja a Biztosítási szolgáltatást, hogy a Bérlő a Biztosítási díjat legkésőbb a Bérelt termék átvételéig maradéktalanul megfizette. Ha a Bérlő az előző mondatban foglalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Biztosítási szolgáltatási szerződés megszűnik, ez ugyanakkor nem érinti a bérleti szerződés érvényességét és hatályát. A Biztosítási díj más, a Bérlő az Uniforma Kft. felé fennálló egyéb fizetési kötelezettségébe nem számítható bele, a Biztosítási díj jogcímén megfizetett összeg jogcímét megváltoztatni nem lehet. A Bérelt termékre kötött bérleti szerződés bármely okból való megszűnése esetében a Bérlő nem jogosult az Uniforma Kft. részére korábban már megfizetett Biztosítási díj visszakövetelésére. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Biztosítási Megállapodástól és/vagy a Szerződéstől való, a Bérlő általi bármely okból történő elállás (felmondás) esetében a korábban már megfizetett Biztosítási díj bánatpénznek minősül,- és az az Uniforma Kft.-t illeti meg. Ha a Bérelt termékre kötött bérleti szerződés bármely okból a Bérelt termék átvétele és a Biztosítási díj megfizetése előtt megszűnik, a Bérlő mentesül a Biztosítási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Biztosítási szolgáltatás nem terjed ki a Bérelt termékben bekövetkező alábbi kár(ok)ra: a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott kár(ok)ra; a nyilvánvalóan rendeltetésellenes használatból következő kár(ok)ra; a Bérlő által előre látható körülményekből eredő kár(ok)ra; a Bérelt termékhez tartozó Kiegészítő(k)ben keletkezett kár(ok)ra, beleértve a Kiegészítő(k) elvesztéséből fakadó kár(ok)ra; a késedelmes visszahozatalból eredő kár(ok)ra (a továbbiakban együttesen: "Kivett kár(ok)"). A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérelt termékben keletkezett, Kivett kár(ok)nak minősülő kár(ok)ért a felelősség teljes mértékben a Bérlőt terheli, melyre tekintettel a  Bérlő köteles a Kivett kár(ok) a Biztosítási díj összegével csökkentett összegét az Uniforma Kft.-nek megtéríteni. Ha a Bérelt termékben keletkezett, Kivett kárnak nem minősülő kár(ok) együttes összege meghaladja a 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer forintot és a kár nem minősül Kivett kárnak, a Bérlő köteles a keletkezett kár a 20.000,- Ft-ot, azaz húszezer forintot meghaladó összegét az Uniforma Kft.-nek megtéríteni, ugyanakkor a Bérlő nem köteles a Biztosítási díj és a 20.000,- Ft közötti összeget megtéríteni. Az okozott kár(ok) összegének meghatározására a Kárjegyzékben foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

 

3.18 Uniforma Kft. kárfelelőssége

A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Átadás-átvételi jegyzőkönyv felek általi aláírását követően az Uniforma Kft. a Bérelt termék által a Bérlőnek vagy harmadik személynek okozott károkért felelősséggel nem tartozik, így nem felel a használatból eredő testi sérülés (horzsolás, bőrpír, seb vagy heg keletkezése, bőr vagy valamely testrész sérülése, stb.) miatt bekövetkező vagyoni károkért, továbbá sérelemdíj fizetésére nem kötelezhető. A Bérlő tudomásul veszi, hogy sérülések miatt kártérítési vagy egyéb igényt az Uniforma Kft.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet.

 

3.19 Csoportos bérlet

A Felek rögzítik, hogy ún. csoportos bérleti szerződésnek (a továbbiakban: ”Csoportos szerződés”) minősül minden olyan Szerződés, melyben Bérlőként egynél több természetes személy szerepel. Csoportos szerződés esetén valamennyi Bérlő tudomásul veszi, hogy egy, általuk meghatalmazott személy (a továbbiakban: ”Kapcsolattartó”) jogosult a Szerződést aláírni, meghatalmazás birtokában. A Kapcsolattartóra a jelen Szerződés 3.2 pontjában foglaltak az irányadók. A meghatalmazás egy, az Uniforma Kft. által biztosított formanyomtatvány, amely tartalmazza valamennyi Bérlő teljes, személyi igazolványban szereplő nevét, személyi igazolvány számát, születési helyét és idejét, anyja nevét, állandó lakcímét és aláírását. A Bérlők tudomásul veszik és elfogadják, hogy az ÁSZF rendelkezései rájuk is vonatkoznak. A Csoportos szerződés – többek között – tartalmazza a csoport létszámát, a Bérelt termékek meghatározását, továbbá a Szerződést aláíró személy, mint Kapcsolattartó elérhetőségeit és személyes adatait. Csoportos szerződés esetén az egyes Bérlő(k) vonatkozásában csak a Szerződést aláíró Kapcsolattartó személy jogosult jognyilatkozattételre, így csak ő jogosult felmondani a Szerződést. A Szerződés felmondására a jelen Szerződés 3.12 pontjában foglalt rendelkezések vonatkoznak. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egyebekben a Csoportos szerződésre és a Csoportos szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező meghatalmazásban bérlőként szereplő valamennyi bérlőre a jelen ÁSZF-ben szereplő rendelkezések megfelelően vonatkoznak. A Felek rögzítik, hogy a ruhapróbára, illetve a Bérelt termékek átadás-átvételére a Kapcsolattartó személlyel előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, pótidőpontot az Uniforma Kft. nem tud biztosítani. A Felek megállapodnak, hogy Csoportos szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles az Egyedi online felületen megadni a Csoportos szerződés alanyainak a Bérelt termékre, így különösen a Bérelt ruhára vonatkozó valamennyi méretadatát.

 

3.19.1 Kapcsolattartó kötelezettsége

A Kapcsolattartó köteles az Uniforma Kft. által az egy alkalommal biztosított, a megrendelt ruhák átadásához nélkülözhetetlen méretvétel időpontjáról és helyszínéről (a továbbiakban: „Méretvétel”) valamennyi Bérlőt értesíteni, mely méretvétel adatainak pontosságát valamennyi Bérlő a méretvétel időpontjában helyszínen köteles ellenőrizni. Amennyiben a Kapcsolattartó a felvett méretadatokkal kapcsolatosan a helyszíni méretvétel során kifogást nem terjeszt elő, úgy ezen adatokat a felek hitelesnek fogadják el, a hibás, pontatlan adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Bérlő a méretvétel időpontjában nem jelenik meg a méretvételen, úgy annak pótlását a Kapcsolattartó jogosult és köteles elvégezni, melyet köteles megadni az Uniforma Kft. részére az erre a célra kialakított Egyedi online felületen, a méret szakszerű levételére vonatkozó, az Uniforma Kft. által közzétett útmutató szerint. A Kapcsolattartó által az Uniforma Kft. által biztosított Egyedi online felületen megadott adatokat a felek hitelesnek fogadják el, amennyiben az Uniforma Kft. a méretadatokat legfeljebb 3, azaz három napon belül nem utasítja el.

 

3.19.2 Adatok pótlása, hibás adatok módosítása

A Kapcsolattartó által megadott adatok vonatkozásában a hibás adatokból fakadó mérethiba miatti hibás teljesítésért az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. A Kapcsolattartó általi adatbejelentés visszautasítása esetén a Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Bérlő méretadataiban változás következik be, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény időpontja előtt 14, azaz tizennégy nappal köteles a Kapcsolattartó útján jelezni az Uniforma Kft. részére az erre biztosított Egyedi online felületen történő adatbevitellel. Az adatmódosítás vonatkozásában az adatbevitel jelen pontban rögzített szabályai irányadónak. A Kapcsolattartó általi adatmódosítás bejelentésének visszautasítása esetén Kapcsolattartó az adatok bejelentését haladéktalanul pótolni köteles, melynek elmulasztása miatt az Uniforma Kft. felelősséggel nem tartozik. A Bérlő kizárólag csütörtöki napokon jogosult személyes megjelenés útján – előzetes időpontfoglalás és az időpont visszaigazolását követően – az elmaradt méretvétel pótlására, illetve a méretadatok változása miatti méretvétel módosítására az Uniforma Kft. a 1067 Budapest, Teréz krt. 41. fsz. 4. szám alatt található táncruha szaküzletében, nyitva tartási időben. A Kapcsolattartó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a rendezvény Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14., azaz tizennegyedik napig nem, vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, a Csoportos szerződés azon alanya vonatkozásában, akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra, a Bérbeadó az adott személy vonatkozásában nem köteles teljesíteni. Amennyiben a rendezvény Szerződésben meghatározott dátumát megelőző 14., azaz tizennegyedik napig nem, vagy hiányosan adja meg a méretadatokat, úgy a Csoportos szerződés azon alanya – akit illetően nem kerültek a méretadatok maradéktalanul megadásra – a szerződésszegésre való tekintettel szerződésszegési kötbér címen a bérleti díj nettó összegének 50 %-ának megfelelő összegre jogosult az Uniforma Kft. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően az Uniforma Kft. elállása esetén a Bérlő a bérleti díj összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a meghiúsulási kötbér összegét köteles a Szerződés felmondását követő 7, azaz hét naptári napon belül az Uniforma Kft. 2.2.2 pontban meghatározott bankszámlájára átutalni, vagy az adott Üzletben, készpénzben megfizetni. A Felek együttesen rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az előzőekben foglalt kötelezettségének határidőben és maradéktalanul nem tesz eleget, az Uniforma Kft-nek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni, az Uniforma Kft. pedig a Bérlő ellen fizetési meghagyásos eljárást, illetve peres eljárást, továbbá végrehajtási eljárást kezdeményezhet, mely eljárások költségei (melynek részét képezi különösen, de nem kizárólagosan az eljárási illetékek, postaköltség, ügyvédi munkadíj) szintén a Bérlőt terhelik. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy kizárólag Csoportos szerződés esetén lehetőség van a Foglaló banki átutalással történő teljesítésére. A banki átutalás határideje a Bérbeadó által a Kapcsolattartónak megküldött számlában szereplő fizetési határidő.

 

3.19.3 Rendkívüli felmondás

A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy ha a teljes Foglaló számlában szereplő összegét az esedékességi határidő lejártát követő 5, azaz öt munkanapon belül maradéktalanul nem fizetik meg, a Bérbeadó jogosult, de nem köteles a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni, a Bérlők és a Kapcsolattartó pedig ezen esetben köteles a szerződés meghiúsulására való tekintettel meghiúsulási kötbér címen a bérleti díj nettó összege 50 %-ának megfelelő összeget megfizetni Uniforma Kft. részére, aki a foglaló megtartására jogosult. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően rendkívüli felmondás esetén a bérleti díj összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Felek együttesen rögzítik, hogy a kötbér összegét a felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak. A Kapcsolattartó és a Bérlők tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy Csoportos szerződés esetén, ha a Kapcsolattartó a Csoportos szerződés aláírásával egyidejűleg nem fizeti meg készpénzben a Foglaló teljes összegét, a különbözetet a Csoportos szerződés keltének napját követő 7, azaz hét munkanapon belül az Üzletben, készpénzben köteles megfizetni. A Kapcsolattartó és a Bérlők kifejezetten elfogadják, hogy ha az előző mondatban foglalt kötelezettségüknek maradéktalanul nem tesznek eleget az 5., azaz ötödik napot követő 5, azaz öt napon belül, a Bérbeadó jogosult, de nem köteles a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetni. A Bérlő, illetve a Kapcsolattartó kifejezetten elfogadja, hogy mind Egyedi, mind Csoportos szerződés esetén a Bérlőnek, illetve valamennyi Bérlőnek személyesen fel kell próbálnia a Bérelt termék(ek)et, ruhapróba nélkül az Uniforma Kft. mindenféle díjfizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül megtagadhatja a Bérelt termék kiadását.

A Bérlő, illetve a Kapcsolattartó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy Csoportos szerződés esetén az Uniforma Kft. bármikor, indokolási kötelezettség nélkül, a Foglaló kétszeresének visszafizetése mellett, de egyben kártérítési vagy egyéb kötelezettség nélkül, azonnali hatályú rendkívüli felmondással megszüntetheti a bérleti jogviszonyt a Csoportos szerződés bármely bérlője / meghatalmazója vonatkozásában.

 

3.20 A szerződés módosítása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”).

A Bérlő elfogadja, hogy bármilyen, nem a Bérbeadónak felróható ok miatt bekövetkező szerződésmódosítás esetén, a Bérlő a szerződésmódosítással kapcsolatban felmerülő adminisztrációs költségekre tekintettel bruttó 2.000,- Ft, azaz kétezer forint összegű adminisztrációs költséget, illetve szerződésmódosítási díjat (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítási díj”) számol fel. A Szerződésmódosítási díjat a Bérlő, Csoportos bérleti szerződés esetén a Kapcsolattartó köteles legkésőbb a Bérelt termékek átvételének napján készpénzben, számla ellenében megfizetni. Kizárólag Csoportos szerződés esetén van lehetőség a Szerződésmódosítási díj banki átutalással történő teljesítésére is.  A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy ha az Uniforma Kft. a szerződésmódosítási kérelmet elfogadja, és a Bérelt termék cseréjét engedélyezi, a Bérlőnek a Bérelt termék kicserélésére kizárólag hétköznap 10:00-től 13:00-ig van lehetősége. A Bérlő fentiek alapján tudomásul veszi, hogy a Bérelt termék cseréjére szombaton és vasárnap nincs lehetősége.

 

3.20.1. A szerződésmódosítás megtagadása

A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Bérbeadó jogosult minden, a Bérlő által kezdeményezett Szerződésmódosítást indokolás nélkül megtagadni. A Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szerződésmódosítás iránti kérelem Uniforma Kft. általi elutasítása miatt az Uniforma Kft.-vel szemben semmilyen kártérítési vagy egyéb polgári jogi vagy más igényt nem jogosult érvényesíteni. Ha a Szerződésmódosításra akár a Bérlő, akár a Bérbeadó részéről nem kerül sor, a Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Bérbeadó jogosult a Foglaló összegét megtartani. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a 2.000,- Ft összegű Szerződésmódosítási díj meg nem fizetéséig a Bérbeadó megtagadhatja a Bérelt termék átadását. Felek együttesen rögzítik, hogy a szerződés módosításának meghiúsulása esetén a Bérlő jelen szerződéstől egyoldalúan elállásra jogosult, mely esetben a már megfizetett foglaló összegét elveszíti. A Felek együttesen rögzítik, hogy a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. naptól kezdődően a Bérlő elállása esetén a bérleti díj összegével megegyező meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az Uniforma Kft. részére, melynek összegébe a megfizetett foglaló összege beszámításra kerül. A Felek együttesen rögzítik, hogy a kötbér összegét a Felek kifejezetten értékarányosnak fogadják el, így értékaránytalanság címén azt nem kívánják megtámadni, ezen joguk gyakorlásáról lemondanak.

 

3.21 Akciók

A Felek rögzítik, hogy az Uniforma Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az „akció” azt jelenti, hogy az Uniforma Kft. által meghatározott Bérelt termék(ek) és/vagy kiegészítő(k) az általában szokásos árnál kedvezőbb áron bérelhető(k). Az „általában szokásos ár” kifejezésen a Bérelt termék az akció kezdőnapja előtti 6 hónapban volt átlagára értendő. A Bérlő elfogadja, hogy az Uniforma Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Bérelt termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Bérlő elfogadja, hogy az Uniforma Kft. egyéni döntése alapján jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek az Uniforma Kft.-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát az Uniforma Kft. a Fő honlapon teszi közzé.

 

3.22 Kedvezmény menyasszonyoknak

Az Uniforma Kft. 30%-os kedvezményt biztosít menyasszonyoknak a Basic esküvői ruha bérlésére minden év január 1. és március 31. napja között. A kedvezményt bármely menyasszony igénybe veheti, akinek az adott naptári évben lesz az esküvője, tehát a bérleti szerződésben az esemény az adott naptári évben kerül meghatározásra. Az 30%-os kedvezmény a jelen ÁSZF 3.21 pontjában meghatározott általában szokásos ár alapul vételével kerül meghatározásra. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott kedvezményes időszakot az Uniforma Kft. egyéni döntése alapján jogosult, de nem köteles meghosszabbítani. A jelen pontban rögzített kedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a Bérelt termék lefoglalására és a bérleti szerződés megkötésére a kedvezményes időszakban kerül sor. A jelen pontban rögzített kedvezmény kizárólag a Basic esküvői ruhára vonatkozik, kiegészítőkre, egyéb termékekre, valamint a Prémium esküvői ruhára nem.

 

3.23 „Szervezz és nyerj! – promóció”

Az Uniforma Kft. vállalja, hogy azon Bérlő, aki bármely év szeptember 1. napjától a következő év március 31. napjáig tartó időszakban bérleti szerződést köt az Uniforma Kft.-vel legalább egy darab Szalagavató ruha tárgyában, a jelen pontban foglalt feltételek együttes teljesítése esetén az Uniforma Kft. a Bérlő által kifizetett bérleti díjat a rendezvény időpontját követő 5, azaz öt munkanapon belül készpénzben visszatéríti a Bérlő részére.

A Bérlő által teljesítendő feltételek az alábbiak:

- a Bérlő közreműködésével további bérlők legalább 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint - értékben a jelen pontban meghatározott időszakban Bérleti szerződést vagy Csoportos bérleti szerződést kötnek az Uniforma Kft.-vel bármilyen Táncruha tárgyában

- a Bérleti szerződések nem kerülnek felmondásra a bérelt ruha kiadásának időpontját megelőző 30. napig

- a Bérlő megszervezi a szerződéskötést és minden kapcsolódó eljárást (időpontot egyeztet a szerződéskötésre, ruhapróbára, a bérelt termék átadás-átvételére stb.) (a továbbiakban ”Szervezz és nyerj! - promóció”)

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt akció ún. Csoportos szerződésekre vonatkozik, egyedi keringőruha csoportos bérlésére nem vonatkozik.

 

 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

4.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 

4.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

 

4.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi V. tv.) és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény az irányadóak.

 

4.4 A Felek rögzítik, hogy azon fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek az egymással lefolytatott tárgyalásuk során nem találnak megoldást, a Bérlő az illetékes Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Az Uniforma Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.). Az Uniforma Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. Az Uniforma Kft. tájékoztatja a Bérlőt, hogy a felmerült fogyasztói jogviták esetében az illetékes Kormányhivatalnál fogyasztóvédelmi panasszal élhet. A Bérlő jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. A Bérlő ugyanakkor kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a jelen pontban foglalt békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a Bérlő panaszát részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, a Bérlő köteles a békéltető testületi, fogyasztóvédelmi és egyéb fogyasztói jogvita során az Uniforma Kft. az eljárással felmerült valamennyi költségeit, így különösen, de nem kizárólagosan felmerült ügyvédi munkadíjat (a továbbiakban: ”Ügyvédi munkadíj”), postaköltséget, utazási költséget, az esetleges illetéket (a továbbiakban együttesen: ”Eljárási költségek”) megtéríteni. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyvédi munkadíj eljárásonként 30.000,- Ft + ÁFA, azaz harmincezer forint plusz általános forgalmi adó. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eljárási költségeket az ügyben hozott határozat jogerőre emelkedésének napját követő 3, azaz három munkanapon belül köteles megfizetni, a megfizetésre a jelen ÁSZF 2.2.2 pontjában foglaltak az irányadók.

 

4.5 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

Kelt.: Budapest, 2018.04.03.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2018.04.03.

 

A jelen ÁSZF-et készítette a Pápay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szent István krt. 9. 3. em. 5. ajtó)

 

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF érvényessége 2021.05.28-2021.12.31. Az ÁSZF érvényessége 2020.03.24-2021.05.27. Az ÁSZF érvényessége 2019. március 1 - 2020. március 23. Az ÁSZF érvényessége 2018. április 3 - 2019. február 28.